Planten

Veel inheemse planten zijn gemakkelijke en goed toepasbare tuinplanten. Daarnaast hebben ze een enorme ecologische meerwaarde voor de biodiversiteitĀ inĀ de tuin. Onze vlinders en bijen herkennen de planten als waard- en voedselplant. Een tuin vol inheemse planten geeft een geweldige beleving van het vroege voorjaar tot diep in de winter, eigenlijk is er het hele jaar wel iets bijzonders te zien.
We kweken vooral sterke, langlevende vaste planten. Eenjarige en een aantal kortlevende planten zijn niet opgenomen in de lijst. Bij deze soorten geeft zaaien een mooier effect.
Een bijzondere groep planten zijn de stinzenplanten, van oorsprong afkomstig uit Midden-Europese bossen en vroeger als sierplant aangeplant en verwilderd. In het sortiment hebben we stinzenplanten opgenomen die we zelf regelmatig in onze beplantingsplannen toepassen.

In de sortimentslijst is naast de Latijnse en Nederlandse naam en verkoopprijs ook een indeling in biotopen opgenomen.

sortimentslijst vaste planten, tweejarigen en grassen

sortimentslijst moeras- en waterplanten