Planten

Veel inheemse planten zijn gemakkelijke en goed toepasbare tuinplanten. Daarnaast hebben ze een enorme ecologische meerwaarde voor de biodiversiteitĀ inĀ de tuin. Onze vlinders en bijen herkennen de planten als waard- en voedselplant. Een tuin vol inheemse planten geeft een geweldige beleving van het vroege voorjaar tot diep in de winter, eigenlijk is er het hele jaar wel iets bijzonders te zien.
We passen vooral sterke, langlevende vaste planten toe. Ook gebruiken we eenjarige en een aantal kortlevende planten die zich spontaan mogen uitzaaien op plekken waar ze graag willen groeien.
Een bijzondere groep planten zijn de stinzenplanten, van oorsprong afkomstig uit Midden-Europese bossen en vroeger als sierplant aangeplant en verwilderd zoals de bostulp. Ze kleuren in het voorjaar onze tuin en bieden stuifmeel en nectar aan onze bijen.